του δέντρου της ζωής
οι τρομεροί αέναοι κύκλοι :
βλέπω τη χαρά ν’ ανθίζει, μαζεύω τον πόνο
κι’ αφήνομαι στα χέρια της σοφίας του


of the tree of life
the almighty incessant cycles:
I see the joy flourish, I collect the pain
and I release myself in the hands of its wisdom