αγγέλων γαλαξίες αιωρούνται
μια ανάσα μακριά
σαν θα ποθήσεις με λαχτάρα παιδιού
την σύνδεση


angels’ galaxies hover
a breath away
when yearning like a child
for connection