στητά και τα δύο κορμιά
παλεύουν ή λικνίζοντε
στο ψέμα μιας αιώνιας άνοιξης
που μυστικά απαγγέλλει τον γλυκό θάνατό τους


erect both bodies
fight or sway
to the lie of an eternal spring
that secretly recites the advent of their sweet death