αγκαλιάζει αερικά που εκχέονται
στα μονοπάτια των κήπων της ψυχής
και μεταποιούνται σε νέα σχήματα,
το φλεγόμενο στεφάνι του έρωτα


it embraces spirits that effuse
in the garden paths of the soul
and transmute in new figures,
the burning wreath of eros