στην απουσία σπινθηροβόλων σκέψεων
στο χώρο των αιωρούμενων προθέσεων,
η προστασία της επανάληψης
η γλυκιά παρουσία του γνώριμου


in the absence of sparking thoughts
in the space of hovering intentions,
the protection of repetition
the sweet presence of the familiar