κύλησε τροχάγγελος
η προσευχή της φίλης
διασταυρώνοντας ενδελεχώς
το βάσανο μίας ημέρας


like a wheel-angel rolled
the prayer of the friend
criss-crossing constantly
the torture of one day