φτιάχνω καινούργιο ένδυμα
με ψαλίδι που τεχνάστηκε
η γλώσσα κόκκαλο
στην έλλειψη τη δική σου


I craft a new garment
with the scissors contrived
by the violent language
of your absence