κόβω ανιχνεύοντας
τα εργαλεία της εξουσίας
μέχρι την έξαρση
καινούργιων λεκτικών μορφών


I cut, detecting
the instruments of authority,
through to the ebullition
of new language forms