η συγκομιδή του καλού,
βασανιστικός έρωτας
για τους μαχητικούς οραματιστές
της κοινωνίας του δικαίου


the harvesting of the good,
tormented eros
for the militant visionaries
of the society of fairness