η λύπη είναι πηλός
που πάντα παίρνει το σχήμα των δακρύων Του
στα ανυποψίαστα χέρια
ακόμη και των πιο αφοσιωμένων


sadness is clay
that always takes the shape of His tears
in the hands unaware
even of the most devoted