το σώμα μου πλέγμα σωμάτων
η μνήμη πηχτός πόνος
για όσων τα μονοπάτια
ρήμαξε το μίσος


my body a mesh of bodies
its memory thick pain
for those whose paths
were ravaged by hatred