περπατώ την ψυχή μου
στις δαιδαλώδης ατραπούς της τέρψης
έχοντας προσανατολισμό
μια μετέωρη δίψα γι’ αγάπη


I walk my soul
in the labyrinthine paths of delectation
having as orientation
a suspended thirst for love