Ο πόθος διασχίζοντας λίμνες χρώματος
Desire traversing pools of colour