Ο πόθος καλπάζοντας ανάμεσα σε δύο ήλιους
Desire galloping amongst two suns